Informacje o ochronie danych osobowych klientów Biura Podróży Dolomity Tour:

1) Administratorem danych osobowych podanych przez klientów jest Biuro Podróży Dolomity Tour z siedzibą w Katowicach, ul. Stanisława 8.

2) Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji świadczeń wymienionych w umowie oraz do celów marketingu własnego Biura Podróży Dolomity Tour.

3) Klient Biura Podróży Dolomity Tour ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

4) Dane mogą być udostępniane przez Biuro Podróży Dolomity Tour innym podmiotom w celu realizacji świadczeń zawartych w umowie, a w szczególności:

- Towarzystwu Ubezpieczeniowemu AXA,

- hotelom oraz rezydencjom, w których zakwaterowani mają być klienci,

- agencjom pośredniczącym w rezerwacji miejsc w hotelach i rezydencjach,

- biurom skipassów,

- szkole narciarskiej ”Dolomity Tour” oraz włoskim szkołom narciarskim współpracującym z Biurem Podróży „Dolomity Tour”.

5) Dane osobowe klientów Biura Podróży Dolomity Tour będą przechowywane przez okres niezbędny do:

- zakończenia realizacji świadczeń zawartych w umowie;

- rozpatrywania reklamacji;

- zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – do czasu przedawnienia tych roszczeń zgodnie z terminami określonymi w kodeksie cywilnym.

6)Biuro Podróży Dolomity Tour jako Administrator danych zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

7) Klient Biura Podróży Dolomity Tour ma prawo wniesienia skargi do GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

soap2day