Wybierz

Happy Week

Dekalog Narciarza (FIS)

1. Wzgląd na inne osoby

Każdy narciarz i snowboarder powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby.

2. Panowanie nad szybkością i sposobem jazdy

Narciarz i snowboarder powinien zjeżdżać z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

3. Wybór kierunku jazdy

Narciarz i snowboarder zjeżdżając z góry musi wybrać taki tor jazdy, aby uniknąć zderzenia z narciarzem lub snowboarderem znajdującym się przed nim.

4. Wyprzedzanie

Wyprzedzać można i z góry i z dołu, i z prawej i z lewej, ale tylko w takiej odległości, która zapewni wyprzedzanemu narciarzowi wystarczającą przestrzeń dla wszelkich jego manewrów.

5. Ruszanie z miejsca i wjazd na drogę zjazdu

Narciarz, który wjeżdża na drogę zjazdu lub po zatrzymaniu chce znowu ruszyć, ma obowiązek sprawdzić patrząc w górę i w dół stoku, czy może to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych. 

6. Zatrzymanie się

Należy unikać zatrzymania się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku narciarz winien usunąć się z toru jazdy możliwie jak najszybciej.

7. Podchodzenie i schodzenie

Narciarz lub snowboarder powinien podchodzić lub schodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności powinien zejść zupełnie z trasy. Takie samo zachowanie obowiązuje narciarzy i snowboarderów, którzy pieszo schodzą w dół. 

8. Przestrzeganie znaków narciarskich

Każdy narciarz winien stosować się do znaków narciarskich ustawionych na trasach.

9. Wypadki 

W razie wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu winien poszkodowanemu służyć pomocą.

10. Obowiązek ujawnienia tożsamości

Każdy, obojętnie czy sprawca wypadku, poszkodowany czy też świadek musi w razie wypadku podać swoje dane osobowe.

Szwajcarska Komisja Zapobiegania Wypadkom (SKUS) na narciarskich trasach zjazdowych i biegowych opracowała w porozumieniu ze stowarzyszeniem snowboardingu 6 dodatkowych reguł, które poza przestrzeganiem podstawowych reguł FIS obowiązują dodatkowo snowboardzistów:

 noga przednia winna być mocno połączona z deską (rzemyk, itp.),

 przed każdą zmianą kierunku jazdy, a w szczególności przy ewolucjach tyłem, sprawdzić za sobą wolną przestrzeń,

 zatrzymywać się tylko na brzegu trasy, nie siadać i nie kłaść się na trasie,

 odpiętą deskę natychmiast odwrócić i położyć na śniegu wiązaniem do dołu,

 na lodowcach nie odpinać deski,

 na wyciągach narciarskich tylna noga musi być wyjęta z wiązania. 


soap2day