Wybierz

Happy Week

Regulamin kursu Snowboardowego „Dolomity Tour” 2024

Szkółka Narciarska „Dolomity Tour” z Patronatem Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Snowboardu.

Szkółka Dolomity Tour jest prowadzona przez polskiego instruktora z licencją SITS, jest regulaminowo zgłoszona w Urzędzie Prowincji Trento (Włochy) i spełnia wszystkie normy przewidziane ustawą Włoską i Polską o wykonywaniu zawodu instruktora snowboardu.

1. Zapisy do szkółki z polskim instruktorem prowadzone są wyłącznie i tylko w Polsce przy wykupieniu wczasów po uprzednim wypełnieniu Formularza Rezerwacyjnego i otrzymaniu Umowy. Za kurs snowboardowy dziecka płaci się w Polsce w momencie dopłaty do całości imprezy, nie ma możliwości zapłaty we Włoszech. W zajęciach Szkółki Dolomity Tour mogą brać udział dzieci rodziców i opiekunów, którzy wykupili wczasy w Biurze Narciarskim Dolomity Tour. 

2. Zajęcia odbywają się w grupach do 10 dzieci zgodnie z obowiązującym regulaminem. Na jedną grupę przypada jeden instruktor polski. 

3. Ilość godzin szkolenia: 6 dni x 3 godziny = 18 godzin tygodniowo.

4. Zgodnie z art. 160 w związku z art. 210 lub w związku z art. 211 Kodeksu Karnego, jedynym odpowiedzialnym za szkolenie i bezpieczeństwo dzieci jest instruktor snowboardu, w przypadku jakichkolwiek problemów i wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z instruktorem prowadzącym zajęcia.

5. Rodzice są zobowiązani do obiektywnego i realnego oceniania umiejętności dziecka, i do udzielenia prawdziwych informacji o dziecku. Jeżeli dziecko ma kłopoty zdrowotne lub nie potrafi działać w grupie, to należy obowiązkowo wpisać taką informację w umowie. Zatajenie prawdziwych informacji o dziecku może być podstawą do odmowy przyjęcia dziecka do grupy przez instruktora.

6. Instruktor ma prawo odmówić udziału w zajęciach w przypadku choroby (np. widoczne objawy przeziębienia, grypy) lub kontuzji dziecka.

7. Zajęcia odbywają się rano od godziny 9.00 lub 9.30 i trwają 3 godziny + 30 minut przerwy na herbatkę. 

8. Rodzice są zobowiązani do punktualności, w przypadku spóźnienia się na kurs w pierwszym dniu zajęć o więcej niż 20 minut, nie gwarantujemy uczestnictwa w zajęciach, dzieci nie mogą czekać na „spóźnialskich”, rodzice są odpowiedzialni za punktualność dziecka.
W sytuacji, gdy dziecko spóźni się na opłacone zajęcia, nie ma możliwości przedłużenia straconego czasu. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.
 

9. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do osobistego przyprowadzenia dziecka na miejsce zbiórki wskazane przez instruktora prowadzącego zajęcia.

10. Rodzice są proszeni o nie interweniowanie podczas zajęć dziecka, konsultacje z instruktorem są możliwe po skończonych zajęciach, instruktorzy są do państwa dyspozycji przez 30 minut po zakończeniu kursu.
 

11. Wszystkie dzieci muszą posiadać kaski, deski, odpowiedni kombinezon, rękawiczki, skipassy. Wszystkie dzieci muszą obowiązkowo posiadać pełne ubezpieczenie snowboardowe UNIQA wykupione w B.P. Dolomity Tour.

12. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzenia i odebrania dziecka z kursu osobiście o umówionej godzinie. W przypadku rezygnacji z zajęć rodzice są zobowiązani do powiadomienia instruktora prowadzącego kurs przed zajęciami.

13. Każde dziecko na kursie snowboardowym powinno posiadać przy sobie numer komórki rodziców.
 

14. Dziecko obowiązkowo jeździ w kamizelce, którą po ukończeniu kursu należy zwrócić instruktorowi.

15. Rodzice są zobowiązani do pozostawienia instruktorowi swojego numeru komórkowego.

16. Opłata za kurs musi być uiszczona w Polsce. W Polsce rodzice otrzymują skierowanie na kurs snowboardowy i są zobowiązani do przekazania skierowania instruktorowi snowboardu wymienionemu na tym skierowaniu. Kursy snowboardowe z polskim instruktorem są tylko dla klientów naszego biura.
 

17. W razie wypadku lub choroby, podstawą do zwrotu za niewykorzystany kurs jest zaświadczenie lekarskie. Aby otrzymać zwrot, informację o zdarzeniu i anulacji kursu, należy przekazać osobiście lub telefonicznie instruktorowi prowadzącemu kurs przed rozpoczęciem zajęć.
 

18. Zalecamy wykupienie ubezpieczenia kosztów rezygnacji ze szkółki z przyczyn losowych, koszt orientacyjny około 25 PLN od dziecka.

19. Liczba miejsc w Szkółce Snowboardowej „Dolomity Tour” jest ograniczona, prosimy o podejmowanie decyzji w momencie podpisania Umowy.

 

Katowice 01.09.2023

soap2day