Wybierz

Happy Week

Bezpieczna rezerwacja w sezonie 2021 - 2022

Komunikat dotyczący obostrzeń wprowadzonych przez rząd włoski:

Szanowni Państwo,

Przesyłamy aktualne informacje dotyczące obostrzeń wprowadzonych przez rząd włoski (stan na 28.12.2021).

Najważniejsza zmiana dotyczy ważności certyfikatów unijnych:

UWAGA!  Ważność certyfikatów unijnych we Włoszech (tzw. green pass) potwierdzających zaszczepienie wynosi 9 miesięcy (w Polsce jest to 12 miesięcy).

Od 1 lutego 2022 r. będzie to 6 miesięcy.

Dotyczy to wszystkich certyfikatów, również tych wydanych poza Włochami i przed tym terminem. Przyjęcie dawki przypominającej wydłuża ważność certyfikatu o kolejne 9 miesięcy.

Prosimy o sprawdzenie czy Państwa certyfikat nie straci ważności.

1. Wjazd do Włoch
Mimo braku kontroli na przejściach granicznych należy przestrzegać obowiązującego prawa kraju, do którego się wyjeżdża (Układ z Schengen i Dekrety UE). Dotyczy to również Dekretów i Zarządzeń w okresie epidemii Covid-19.

Osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium państw z Kategorii C (w tym z Polski) od 16 grudnia 2021 r. mają obowiązek:

W PRZYPADKU OSÓB ZASZCZEPIONYCH LUB OZDROWIEŃCÓW:
1) zarejestrowania swojego przyjazdu na platformie EU Digital Passenger Locator Form https://app.euplf.eu/#/ (w przypadku problemów technicznych należy wypełnić oświadczenie autodichiarazione) ORAZ
2) przedstawienia certyfikatu unijnego w języku włoskim, angielskim, francuskim lub hiszpańskim (tzw. green pass, paszport covidowy) zaświadczającego o:
ukończeniu całego cyklu szczepień co najmniej 14 dni przed wjazdem do Włoch, szczepionką zatwierdzoną przez UE LUB przebytej chorobie COVID-19 (maksymalnie 6 miesięcy wcześniej) ORAZ​​​​​
3)  przedstawienia negatywnego wyniku testu wymazowego, wykonanego w ciagu 24 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch w przypadku testu antygenowego albo 48 godzin w przypadku testu molekularnego - jest to warunek konieczny do przekroczenia granicy włoskiej.

Wszystkie dzieci, które ukończyły 6. rok życia przed przekroczeniem granicy włoskiej muszą wykonać test antygenowy (ważny 24 godziny) albo molekularny PCR (ważny 48 godzin).

Ponadto należy pamiętać, że:
Niezaszczepione dziecko, które ukończyło 6 rok życia i podróżuje z zaszczepionym rodzicem jest zwolnione z kwarantanny.
Niezaszczepione dziecko, które ukończyło 6 rok życia i nie podróżuje z zaszczepionym rodzicem musi odbyć 5 dniową kwarantannę.

W PRZYPADKU OSÓB NIEZASZCZEPIONYCH:
1) zarejestrowania swojego przyjazdu na platformie EU Digital Passenger Locator Form (w przypadku problemów technicznych należy wypełnić oświadczenie autodichiarazione) ORAZ ​​​​​
2)  przedstawienia negatywnego wyniku testu wymazowego, wykonanego w ciągu 24 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch w przypadku testu antygenowego albo 48 godzin w przypadku testu molekularnego - jest to warunek konieczny do przekroczenia granicy włoskiej ORAZ
3) odbycia 5-dniowej obowiązkowej kwarantanny ORAZ
4) przedstawienia negatywnego wyniku testu wymazowego wykonanego na zakończenie odosobnienia.

Ponadto, należy zawsze brać pod uwagę dodatkowe obostrzenia lokalne i regionalne wynikające z podziału Włoch na 4 strefy: białą, żółtą, pomarańczową i czerwoną.

2. Pobyt we Włoszech
Od 6 grudnia 2021 r. na terenie całych Włoch obowiązują obostrzenia:

Hotele i inne miejsca noclegowe, ośrodki narciarskie, środki transportu publicznego będą dostępne dla osób posiadających Green Pass (Paszport Covidowy) potwierdzający:
- pełne zaszczepienie lub
- ozdrowienie (maksymalnie 6 miesięcy wcześniej) lub
- negatywny wynik testu (konieczność wykonywania płatnego testu co 24 godziny)

Lokale gastronomiczne, bary, restauracje, schroniska górskie, dostępne będą (wewnątrz lokali) wyłącznie dla osób posiadających Super Green Pass (Paszport Covidowy) potwierdzający:
- pełne zaszczepienie lub
- ozdrowienie (maksymalnie 6 miesięcy wcześniej).
Certyfikaty wydane na podstawie testów nie będą akceptowane.
Wymóg okazania certyfikatu nie dotyczy dzieci poniżej 12. roku życia.

W przypadku kiedy dany rejon znajdzie się w strefie pomarańczowej w hotelach, innych miejscach noclegowych, na wyciągach, w środkach transportu publicznego, w lokalach gastronomicznych, barach, restauracjach, schroniskach górskich będzie wymagany Super Green Pass (Paszport Covidowy).
Certyfikaty wydane na podstawie testów nie będą akceptowane.
Wymóg okazania certyfikatu nie dotyczy dzieci poniżej 12. roku życia.

Obowiązek zakrywania ust i nosa na świeżym powietrzu.
Do 31 marca 2022 na obszarze całego kraju obowiązuje wymóg stosowania maseczek klasy FFP2 w środkach transportu zbiorowego, w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na świeżym powietrzu.

Przesyłamy poniżej link do strony rządowej, gdzie można znaleźć aktualne informacje:
https://www.gov.pl/web/wlochy/informacje-dla-podrozujacych-do-wloch

Uwaga! Brak ważnego paszportu covidowego nie będzie podstawą do otrzymania zwrotu za opłacone świadczenia.

Informacja dla osób, które wykupiły w naszym biurze ubezpieczenie kosztów rezygnacji:
W przypadku pozytywnego wyniku testu na Covid-19 i niemożności wyjazdu, prosimy aby zgłosić rezygnację mailowo w naszym biurze.
Osoba zarażona powinna skontaktować się z lekarzem, w celu potwierdzenia zachorowania (sam wynik testu nie jest podstawą do otrzymania zwrotu z Towarzystwa UNIQA).

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.


********************************************************************************************************************************************************************


WAŻNA INFORMACJA – Unijny Certyfikat COVID - UCC

Unijny Certyfikat COVID (UCC) to elektroniczne zaświadczenie, które ułatwi Ci bezpieczne i swobodne przemieszczanie się pomiędzy krajami Unii Europejskiej w czasie pandemii.

Poza tym osoba, która może udowodnić, że jest zaszczepiona, nie jest wliczana do limitu osób uczestniczących w imprezach, wydarzeniach sportowych i kulturalnych, weselach. 


Na UCC składa się kod QR i unikalny identyfikator, które możesz pokazać, przekraczając granice. Zawiera informacje, które ułatwiają służbom granicznym i sanitarnym określenie, czy potencjalnie stwarzasz zagrożenie epidemiczne. Dzięki temu nie będziesz podlegać kwarantannie czy przechodzić dodatkowych testów.

Kod QR dostępny jest na Internetowym Koncie Pacjenta, w aplikacji mobilnej mojeIKP i aplikacji mObywatel. 


Unijny Certyfikat COVID (UCC) to nie jest dokument podróży, nie zastąpi paszportu czy dowodu osobistego. Posiadanie go nie może być warunkiem wstępnym do wejścia na pokład samolotu, do pociągu, autokaru, czy na prom.

Unijny Certyfikat COVID (UCC) dostaje osoba, która:

  • otrzymała przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19 (kraje same decydują czy wymagają pełnego zaszczepienia, czy tylko jednej dawki; w Polsce wymagane będzie pełne szczepienie, a certyfikat będzie ważny od 14 do 365 dnia po podaniu ostatniej dawki) lub
  • otrzymała negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (czas ważności certyfikatu to 48 godz.) lub
  • wyzdrowiała po COVID-19 (UCC będzie ważny od 11 do 180 dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR).

Więcej informacji na stronie:

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/podrozuj-po-europie-z-unijnym-certyfikatem-covid

Green Pass we Włoszech

Na mocy rozporządzenia rządu od 6 sierpnia 2021 we Włoszech obowiązuje wymóg przepustki COVID-19, czyli tak zwanej Green Pass przy wejściu do lokali gastronomicznych w zamkniętych pomieszczeniach, do kin, teatrów, zabytków, muzeów, na basen, do siłowni, parków rozrywki, na imprezy targowe i sportowe. Taki dokument wystawiany jest na podstawie zaświadczenia o szczepieniu przeciwko COVID-19, wyleczeniu z zakażenia bądź negatywnego wyniku testu z ostatnich 48 godzin.

 

Aneks COVID-19 do „Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej Organizowanej przez Biuro Podróży „Dolomity Tour” Władysława Jura w Katowicach, 
40-014 Katowice ul. Stanisława 8 - sezon 2021/2022
z dnia 01.06.2021

1. Szczególne zasady uczestnictwa, ubezpieczenia (dotyczy klientów którzy wykupili polisę UNIQA w naszym Biurze Dolomity Tour) oraz rezygnacji z imprezy turystycznej organizowanej przez Biuro Podróży „Dolomity Tour” w sytuacjach związanych z pandemią Covid-19, do których zalicza się:

- zagrożenie zdrowia i życia klienta na skutek zakażenia wirusem Sars-Cov-2 (udokumentowane przez służby medyczne),

- przymusowe pozostawanie na kwarantannie (w izolacji) potwierdzone decyzją Państwowego Inspektoratu Sanitarnego,

- ograniczenia w swobodzie podróżowania, blokady granic narzucone przez rządy Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Włoskiej lub państw tranzytowych (Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Austrii, Republiki Federalnej Niemiec).

 

2. UBEZPIECZENIE MULTITRAVEL Towarzystwa Ubezpieczeń UNIQA (dotyczy klientów którzy wykupili polisę UNIQA w naszym Biurze Dolomity Tour) 

Koszty Leczenia za granicą – KL

Towarzystwo Ubezpieczeniowe UNIQA zapewnia ochronę w przypadku zakażenia się wirusem SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19.

W przypadku nagłego zachorowania w podróży (potwierdzone medycznie zakażenie SARS-CoV-2) pokrywane są koszty leczenia, powrót do RP i kwarantanna do 7 dni 100 euro za każdy dzień w ramach świadczenia rekonwalescencji.

Bez zachorowania na Covid-19 koszty późniejszego powrotu i pobytu na kwarantannie nie są pokrywane.

 

Koszty rezygnacji z imprezy turystycznej - KR

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty rezygnacji z uczestnictwa w imprezie z powodu nagłego zachorowania na Covid-19 potwierdzonego dokumentacją medyczną oraz przebywanie na kwarantannie z powodu zachorowania na Covid-19 potwierdzone decyzją Państwowego Inspektoratu Sanitarnego (kwarantanna bez zachorowania nie jest objęta ubezpieczeniem od kosztów rezygnacji z imprezy).

3OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19:

Uczestnik imprezy turystycznej organizowanej przez Biuro Podróży Dolomity Tour ma obowiązek dostosowania się i przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego wprowadzonych i obowiązujących na terenie ośrodka narciarskiego oraz w obiekcie, w którym jest zakwaterowany.

Przepisy mogą zostać wprowadzone zarówno przez zagraniczne państwowe służby sanitarne, jak i właścicieli hoteli, rezydencji, wyciągów. Dotyczyć one mogą w szczególności: noszenia maseczek, dezynfekcji rąk, zachowywania dystansu w miejscach publicznych, hotelach, rezydencjach, w kolejkach do wyciągów, na wyciągach i trasach narciarskich, sposobu podawania posiłków w hotelach i schroniskach, lokalach gastronomicznych, wstępu do strefy Wellness (basen, sauna itp.).


Organizacja szkółek narciarskich może ulec zmianie w związku z koniecznością dostosowania się do aktualnie obowiązujących norm sanitarnych.

Biuro Podróży „Dolomity Tour” powiadomi klientów o obowiązkowych normach sanitarnych obowiązujących w Dolomitach.

 

Narzucone odgórnie zasady i wynikające z nich ewentualne ograniczenia lub niewygody nie stanowią podstawy do składania reklamacji.

4. REZYGNACJA Z WYJAZDU Z POWODU SYTUACJI NIEZALEŻNYCH OD KLIENTA, WYMIENIONYCH
W PUNKCIE 1.

Klientom, którzy nie będą mogli skorzystać z imprezy organizowanej przez Biuro Podróży Dolomity Tour, z niżej wymienionych powodów:
- zagrożenie zdrowia i życia klienta na skutek zakażenia wirusem Sars-Cov-2 (udokumentowane przez służby medyczne),

- przymusowe pozostawanie na kwarantannie (w izolacji) potwierdzone decyzją Państwowego Inspektoratu Sanitarnego,

- ograniczenia w swobodzie podróżowania, blokady granic narzucone przez rządy Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Włoskiej lub państw tranzytowych (Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republika Austrii, Republika Federalna Niemiec),

 przysługiwać będzie zwrot całej wpłaconej należności, przy czym Biuro Podróży Dolomity Tour zastrzega sobie prawo do zwrotu 70% w formie pieniężnej oraz maksymalnie 30% w formie voucheru na wyjazd do wykorzystania w ciągu 14 miesięcy od terminu, w którym impreza miała się odbyć.*

Zasady te dotyczą opłaty za zakwaterowanie. Opłaty za skipassy, szkółki oraz ubezpieczenie na wyjazd podlegają całkowitemu zwrotowi. Opłata za składkę ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy nie podlega zwrotowi.

 

*Art. 15k Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

1. Kiedy będą podane informacje o obowiązujących normach sanitarnych w Dolomitach ?

- normy sanitarne są opracowywane przez Provincia di Trento i niezwłocznie po publikacji zasad bezpieczeństwa poinformujemy o tym Państwa.

2. Czy mogę zrezygnować z wyjazdu jeżeli zostaną zamknięte granice ?

- klientom, którzy nie będą mogli skorzystać z imprezy organizowanej przez Biuro Podróży Dolomity Tour, z powodu ograniczenia w swobodzie podróżowania, blokady granic narzucone przez rządy Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Włoskiej lub państw tranzytowych (Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republika Austrii, Republiki Federalna Niemiec), przysługiwać będzie zwrot całej wpłaconej należności, przy czym Biuro Podróży Dolomity Tour zastrzega sobie prawo do zwrotu 70% w formie pieniężnej oraz maksymalnie 30% w
 formie voucheru na wyjazd do wykorzystania w ciągu 14 miesięcy od terminu, w którym impreza miała się odbyć.*

 Zasady te dotyczą opłaty za zakwaterowanie. Opłaty za skipassy, szkółki oraz ubezpieczenie na wyjazd podlegają całkowitemu zwrotowi. Opłata za składkę ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy nie podlega zwrotowi.

3. Czy mogę zrezygnować z wyjazdu przed rozpoczęciem imprezy jeżeli zostanę skierowany na kwarantannę?

- przymusowe pozostawanie na kwarantannie (w izolacji) potwierdzone decyzją Państwowego Inspektoratu Sanitarnego - osobom skierowanym na kwarantannę przed wyjazdem na narty -przysługuje zwrot całej wpłaconej należności, przy czym Biuro Podróży Dolomity Tour zastrzega sobie prawo do zwrotu 70% w formie pieniężnej oraz maksymalnie 30% w formie voucheru na wyjazd do wykorzystania w ciągu 14 miesięcy od terminu, w którym impreza miała się odbyć.*

 Zasady te dotyczą opłaty za zakwaterowanie. Opłaty za skipassy, szkółki oraz ubezpieczenie na wyjazd podlegają całkowitemu zwrotowi. Opłata za składkę ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy nie podlega zwrotowi. 

4. Kto pokrywa koszty kwarantanny we Włoszech?

- koszty kwarantanny osoby chorej na Covid, która wykupiła ubezpieczenie Towarzystwa Ubezpieczeń UNIQA – pokrywa ubezpieczyciel,

- koszty osoby przebywającej na kwarantannie bez zachorowania na Covid nie są pokrywane przez Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA, ani też przez Biuro Podróży Dolomity Tour.

5. Czy wzrost zachorowań i obawa przed zachorowaniem na Covid-19 jest podstawą do rezygnacji i otrzymania zwrotu wpłaty ?

- każdy klient ma prawo do rezygnacji z wyjazdu, ale nie dostaje zwrotu w ramach choroby Covid-19 i kwarantanny udokumentowanej, zgodnie z prawem klienta obowiązują zasady określone w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa z dnia 01.06.2021, punkt 15/16/17/18 - Rozwiązanie Umowy przez klienta.

6. Czy B.P. Dolomity Tour pokryje koszty testów na obecność Covid-19 jeżeli zostanie wprowadzony taki obowiązek przez kraje tranzytowe lub kraj docelowy ?

- B.P. Dolomity Tour nie pokrywa kosztów wykonania testów na obecność Covid-19. 

7. Czy mogę otrzymać zwrot wpłaty w przypadku rezygnacji z powodu konieczności wykonania testu na obecność Covid-19 ?

- B.P. Dolomity Tour nie zwraca wpłat w przypadku rezygnacji z powodu konieczności wykonania testu na obecność Covid-19, zgodnie z prawem klienta obowiązują zasady określone w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa z dnia 01.06.2021, punkt 15/16/17/18 - Rozwiązanie Umowy przez klienta.

8. Czy B.P. Dolomity Tour ponosi finansową odpowiedzialność za zachorowanie na Covid-19 i za kwarantannę dziecka uczęszczającego do Polskiej Szkółki Narciarskiej i Snowboardowej ?

- B.P. Dolomity Tour nie ponosi odpowiedzialności finansowej za zachorowanie na Covid-19 i za kwarantannę dziecka uczęszczającego do Polskiej Szkółki Narciarskiej i Snowboardowej z powodu braku możliwości stwierdzenia okoliczności i czasu zakażenia. B.P. Dolomity Tour zapewni pomoc w kontakcie z ubezpieczycielem UNIQA w przypadku posiadania polisy wykupionej w naszym Biurze.

9. Czy B.P. Dolomity Tour ponosi finansową odpowiedzialność za zachorowanie na Covid-19 i za kwarantannę uczestnika wyjazdu zakwaterowanego w Hotelu lub apartamencie ? 

 - B.P. Dolomity Tour nie ponosi odpowiedzialności finansowej za zachorowanie na Covid-19 i za kwarantannę uczestnika wyjazdu zakwaterowanego w Hotelu lub apartamencie z powodu braku możliwości stwierdzenia okoliczności i czasu zakażenia. B.P. Dolomity Tour zapewni pomoc w kontakcie z ubezpieczycielem UNIQA w przypadku posiadania polisy wykupionej w naszym Biurze. 

10. Czy zamknięcie strefy Wellness, basenu oraz strefy fitness lub ograniczenie wstępu do strefy Wellness oraz Fitness lub na basen jest podstawą do ubiegania się o odszkodowanie za niezrealizowanie wszystkich świadczeń ?

 - zgodnie z Ustawą o Imprezach Turystycznych i powiązanych usługach turystycznych nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody, których klient doznał w wyniku niezgodności, jeśli niezgodność ta została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami, w tym przypadku epidemią Covid-19