Wybierz

Happy Week

Komunikat dotyczący obostrzeń wprowadzonych przez rząd włoski

Szanowni Państwo,

Przesyłamy aktualne informacje dotyczące obostrzeń wprowadzonych przez rząd włoski (stan na 28.12.2021).

Najważniejsza zmiana dotyczy ważności certyfikatów unijnych:

UWAGA!  Ważność certyfikatów unijnych we Włoszech (tzw. green pass) potwierdzających zaszczepienie wynosi 9 miesięcy (w Polsce jest to 12 miesięcy).

Od 1 lutego 2022 r. będzie to 6 miesięcy.

Dotyczy to wszystkich certyfikatów, również tych wydanych poza Włochami i przed tym terminem. Przyjęcie dawki przypominającej wydłuża ważność certyfikatu o kolejne 9 miesięcy.

Prosimy o sprawdzenie czy Państwa certyfikat nie straci ważności.

1. Wjazd do Włoch
Mimo braku kontroli na przejściach granicznych należy przestrzegać obowiązującego prawa kraju, do którego się wyjeżdża (Układ z Schengen i Dekrety UE). Dotyczy to również Dekretów i Zarządzeń w okresie epidemii Covid-19.

Osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium państw z Kategorii C (w tym z Polski) od 16 grudnia 2021 r. mają obowiązek:

W PRZYPADKU OSÓB ZASZCZEPIONYCH LUB OZDROWIEŃCÓW:
1) zarejestrowania swojego przyjazdu na platformie EU Digital Passenger Locator Form https://app.euplf.eu/#/ (w przypadku problemów technicznych należy wypełnić oświadczenie autodichiarazione) ORAZ
2) przedstawienia certyfikatu unijnego w języku włoskim, angielskim, francuskim lub hiszpańskim (tzw. green pass, paszport covidowy) zaświadczającego o:
ukończeniu całego cyklu szczepień co najmniej 14 dni przed wjazdem do Włoch, szczepionką zatwierdzoną przez UE LUB przebytej chorobie COVID-19 (maksymalnie 6 miesięcy wcześniej) ORAZ​​​​​
3)  przedstawienia negatywnego wyniku testu wymazowego, wykonanego w ciagu 24 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch w przypadku testu antygenowego albo 48 godzin w przypadku testu molekularnego - jest to warunek konieczny do przekroczenia granicy włoskiej.

Wszystkie dzieci, które ukończyły 6. rok życia przed przekroczeniem granicy włoskiej muszą wykonać test antygenowy (ważny 24 godziny) albo molekularny PCR (ważny 48 godzin).

Ponadto należy pamiętać, że:
Niezaszczepione dziecko, które ukończyło 6 rok życia i podróżuje z zaszczepionym rodzicem jest zwolnione z kwarantanny.
Niezaszczepione dziecko, które ukończyło 6 rok życia i nie podróżuje z zaszczepionym rodzicem musi odbyć 5 dniową kwarantannę.

W PRZYPADKU OSÓB NIEZASZCZEPIONYCH:
1) zarejestrowania swojego przyjazdu na platformie EU Digital Passenger Locator Form (w przypadku problemów technicznych należy wypełnić oświadczenie autodichiarazione) ORAZ ​​​​​
2)  przedstawienia negatywnego wyniku testu wymazowego, wykonanego w ciągu 24 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch w przypadku testu antygenowego albo 48 godzin w przypadku testu molekularnego - jest to warunek konieczny do przekroczenia granicy włoskiej ORAZ
3) odbycia 5-dniowej obowiązkowej kwarantanny ORAZ
4) przedstawienia negatywnego wyniku testu wymazowego wykonanego na zakończenie odosobnienia.

Ponadto, należy zawsze brać pod uwagę dodatkowe obostrzenia lokalne i regionalne wynikające z podziału Włoch na 4 strefy: białą, żółtą, pomarańczową i czerwoną.

2. Pobyt we Włoszech
Od 6 grudnia 2021 r. na terenie całych Włoch obowiązują obostrzenia:

Hotele i inne miejsca noclegowe, ośrodki narciarskie, środki transportu publicznego będą dostępne dla osób posiadających Green Pass (Paszport Covidowy) potwierdzający:
- pełne zaszczepienie lub
- ozdrowienie (maksymalnie 6 miesięcy wcześniej) lub
- negatywny wynik testu (konieczność wykonywania płatnego testu co 24 godziny)

Lokale gastronomiczne, bary, restauracje, schroniska górskie, dostępne będą (wewnątrz lokali) wyłącznie dla osób posiadających Super Green Pass (Paszport Covidowy) potwierdzający:
- pełne zaszczepienie lub
- ozdrowienie (maksymalnie 6 miesięcy wcześniej).
Certyfikaty wydane na podstawie testów nie będą akceptowane.
Wymóg okazania certyfikatu nie dotyczy dzieci poniżej 12. roku życia.

W przypadku kiedy dany rejon znajdzie się w strefie pomarańczowej w hotelach, innych miejscach noclegowych, na wyciągach, w środkach transportu publicznego, w lokalach gastronomicznych, barach, restauracjach, schroniskach górskich będzie wymagany Super Green Pass (Paszport Covidowy).
Certyfikaty wydane na podstawie testów nie będą akceptowane.
Wymóg okazania certyfikatu nie dotyczy dzieci poniżej 12. roku życia.

Obowiązek zakrywania ust i nosa na świeżym powietrzu.
Do 31 marca 2022 na obszarze całego kraju obowiązuje wymóg stosowania maseczek klasy FFP2 w środkach transportu zbiorowego, w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na świeżym powietrzu.

Przesyłamy poniżej link do strony rządowej, gdzie można znaleźć aktualne informacje:
https://www.gov.pl/web/wlochy/informacje-dla-podrozujacych-do-wloch

Uwaga! Brak ważnego paszportu covidowego nie będzie podstawą do otrzymania zwrotu za opłacone świadczenia.

Informacja dla osób, które wykupiły w naszym biurze ubezpieczenie kosztów rezygnacji:
W przypadku pozytywnego wyniku testu na Covid-19 i niemożności wyjazdu, prosimy aby zgłosić rezygnację mailowo w naszym biurze.
Osoba zarażona powinna skontaktować się z lekarzem, w celu potwierdzenia zachorowania (sam wynik testu nie jest podstawą do otrzymania zwrotu z Towarzystwa UNIQA).

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.Udostępnij