Wybierz

Happy Week

REGULAMIN SZKÓŁKI NARCIARSKIEJ "DOLOMITY TOUR" Z LICENCJĄ SITN/PZN - SEZON 2024

Stanowi integralną część Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej B.P. Dolomity Tour.

Kursy narciarskie z polskim instruktorem, wyłącznie dla klientów B.P. Dolomity Tour, którzy wykupili „pakiet na imprezę turystyczną”

TERMINY KURSÓW: 14.01-23.02.2024

SZKÓŁKA NARCIARSKA “DOLOMITY TOUR” Z LICENCJĄ SITN i POLSKIEGO ZWIĄZKU NARCIARSKIEGO
Szkółka narciarska “Dolomity Tour” jest prowadzona przez profesjonalnych polskich instruktorów z licencją SITN/ PZN, powstała wiele lat temu i od lat prowadzi kursy narciarstwa dla dzieci od 4 do 14 lat.

Wszyscy Instruktorzy Szkółki Narciarskiej „Dolomity Tour” pracujący w Dolomitach włoskich są wysokiej klasy profesjonalistami, posiadają zezwolenie na pracę w zawodzie instruktora na terenie Dolomitów w Regionie Trentino wydawane przez Urząd Prowincji w Trydencie. Oznacza to, że posiadają wymagane kwalifikacje do wykonywaniu zawodu instruktora narciarstwa. Szkółka Narciarska „Dolomity Tour” prowadzi kursy nauki narciarstwa w czterech ośrodkach narciarskich w Dolomitach:

Falcade - ośrodek narciarski Tre Valli - Dolomity Wschodnie, we współpracy z włoską Szkołą Narciarstwa Scuola Italiana Sci & Snowboard di Falcade - kierownik Polskiej Szkółki Narciarskiej - Instruktor PZN – Bartosz Leśniakiewicz

Pinzolo - ośrodek narciarski Skiarea - Pinzolo/Madonna Di Campiglio - Dolomity Brenta, we współpracy z włoską Szkołą Narciarstwa Scuola Italiana Sci Pinzolo - kierownik Polskiej Szkółki Narciarskiej - Instruktor PZN - Lech Hat

San Martino di Castrozza - ośrodek narciarski Tognola/Ces/Rosetta/Passo Rolle - Dolomity Wschodnie, we współpracy z włoską Szkołą Narciarstwa Scuola Italiana Dolomiti San Martino di Castrozza - kierownik Polskiej Szkółki Narciarskiej - Instruktor PZN – Mariusz Dębicki

Andalo - ośrodek narciarski Paganella - Dolomity Brenta, we współpracy z włoską Szkołą Narciarstwa Scuola Italiana Sci Nuova Andalo - kierownik Polskiej Szkółki Narciarskiej - Instruktor PZN - Janusz Leśniakiewicz

Kierownik Polskiej Szkółki Narciarskiej Dolomity Tour - Janikowski Tomasz

Uczestnikami kursów narciarstwa mogą być tylko dzieci w wieku od 4 - 14 lat (wyjątek stanowią grupy sportowe), których rodzice są klientami B.P. Dolomity Tour i wykupili imprezę turystyczną w B.P. Dolomity Tour.

Kurs narciarstwa trwa 3 godziny x 6 dni = 18 godzin + codziennie 30 minut przerwy w zajęciach. 
Zajęcia odbywają się w godzinach od 9.30 - 13.00 
Cena kursu narciarskiego dla dzieci: 750 PLN

Zawody dla dzieci: wpisowe ok. 12 € płatne na miejscu we Włoszech w momencie zapisania dziecka na zawody. Wpisowe ustala organizator zawodów czyli Włoska Szkoła Narciarstwa, która stawia slalom i zabezpiecza zawody. W zawodach borą udział dzieci niezależnie na jakim poziomie się uczą, slalom jadą również 4 latki. Każde dziecko dostaje medal, a zwycięzcy puchary.

ZAPISY DO SZKÓŁKI NARCIARSKIEJ „DOLOMITY TOUR” Z LICENCJĄ POLSKIEGO ZWIĄZKU NARCIARSKIEGO.
Zapisy do szkółki narciarskiej z polskim instruktorem prowadzone są wyłącznie i tylko w Polsce przy wykupieniu wczasów narciarskich w B.P. Dolomity Tour, po uprzednim wypełnieniu Formularza Rezerwacyjnego i otrzymaniu Umowy.

Za kurs narciarski dziecka płaci się w Polsce w momencie dopłaty do całości imprezy turystycznej, nie ma możliwości zapłaty we Włoszech.
 
W Formularzu Rezerwacyjnym i w Umowie należy wpisać dzieci, które będą korzystały z kursów Szkółki Narciarskiej „Dolomity Tour”, oraz zaznaczyć stopień zaawansowania dziecka; przed wpisaniem dziecka na kurs narciarski sugerujemy przeczytanie programu nauczania na naszej stronie: 
http://www.dolomity.com.pl/szkółki


W przypadku nieprawidłowego wpisania dziecka do wyższego lub niższego poziomu w Formularzu Rezerwacyjnym i Umowie, instruktor ma prawo zmienić dziecku grupę, zgodnie z jego stopniem zaawansowania i umiejętnościami. W trosce o bezpieczeństwo dzieci jak i skuteczność nauczania jazdy na nartach, dzieci są przydzielane przez instruktorów do grup zgodnie z umiejętnościami narciarskimi ocenianymi przez instruktora narciarskiego.

Rodzice są zobowiązani do obiektywnego i realnego oceniania umiejętności dziecka i do udzielenia prawdziwych informacji o dziecku. Jeżeli dziecko ma kłopoty zdrowotne lub nie potrafi działać w grupie, to należy obowiązkowo wpisać taką informację w formularzu i na umowie. Zatajenie prawdziwych informacji o dziecku może być podstawą do odmowy przyjęcia dziecka do grupy przez instruktora.

 

Instruktor narciarski ma prawo odmówić udziału w zajęciach w przypadku choroby (np. widoczne objawy przeziębienia, grypy) lub kontuzji dziecka.

Jeżeli dziecko nie skończyło 4 lat (brak maksymalnie 3 miesięcy do ukończenia 4. roku życia) to zapisanie na kurs narciarski jest uwarunkowane zgodą szefa Szkółki Narciarskiej w danej miejscowości. B.P. Dolomity Tour zapewnia kontakt z instruktorem przed podpisaniem Umowy o uczestnictwie w imprezie turystycznej.

W Polsce rodzice otrzymują Skierowanie na kurs narciarski i są zobowiązani do przekazania skierowania instruktorowi narciarskiemu wymienionemu na tym skierowaniu. Bez Skierowania dziecko nie będzie przyjęte na kurs narciarstwa.

ZAJĘCIA I SZKOLENIE W SZKÓŁCE NARCIARSKIEJ „DOLOMITY TOUR”
Dziecko musi posiadać: pełne ubezpieczenie Multitravel Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „UNIQA”, Skipass, kask, narty, buty narciarskie, kijki, nieprzemakalny wygodny kombinezon (szczególnie małe dzieci), dobre rękawiczki.
Zajęcia odbywają się w grupach do 10 dzieci zgodnie z obowiązującym regulaminem. 
Zajęcia dla dzieci początkujących w wieku od 4 - do 7 lat (poziom Start i poziom Pierwszy) mogą być prowadzone we współpracy ze Szkółką Włoską, wówczas zajęcia odbywają się w bardzo dobrze wyposażonym i bezpiecznym “ogródku” przystosowanym do potrzeb malutkich dzieci lub miejscu przystosowanym dla początkujących narciarzy. 

Zajęcia na poziomie Start i na poziomie Pierwszym są prowadzone przez dwóch instruktorów: polskiego i włoskiego, lub dwóch instruktorów polskich jeżeli ilość dzieci w grupie jest większa niż 5 dzieci.

- W przypadku grupy dzieci początkujących (poziom Start i poziom Pierwszy) do 5 kursantów - szkoli jeden instruktor polski.
- W grupach poziomu 2-3-4 (dzieci zaawansowane) jest jeden instruktor polski. 
Sugerujemy przeczytanie programu nauczania na naszej stronie: http://www.dolomity.com.pl/ szkółki

Instruktor, po konsultacji z rodzicami, ma prawo zmienić dziecku grupę podczas kursu narciarskiego, o ile w innej grupie jest mniej niż 10 kursantów.


Jedynym odpowiedzialnym za szkolenie i bezpieczeństwo dzieci jest instruktor narciarski, w przypadku jakichkolwiek problemów i wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z instruktorem prowadzącym zajęcia. 

 

Rodzice są zobowiązani do punktualności, w przypadku spóźnienia się na kurs w pierwszym dniu zajęć o więcej niż 20 minut, nie gwarantujemy uczestnictwa w zajęciach, dzieci nie mogą czekać na “spóźnialskich”, rodzice są odpowiedzialni za punktualność dziecka. W sytuacji, gdy dziecko spóźni się na opłacone zajęcia, nie ma możliwości przedłużania straconego czasu. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.

Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do osobistego przyprowadzenia dziecka na miejsce zbiórki wskazane przez instruktora prowadzącego zajęcia.
Rodzice są proszeni o nie interweniowanie podczas zajęć dziecka, konsultacje z instruktorem są możliwe po skończonych zajęciach, instruktorzy są do Państwa dyspozycji przez 30 minut po zakończeniu kursu. Obecność rodzica w trakcie trwania zajęć (szczególnie dotyczy malutkich początkujących dzieci) wymaga zgody instruktora.
Rodzice są zobowiązani do przyprowadzenia i odebrania dziecka z kursu osobiście o umówionej godzinie. W przypadku rezygnacji z zajęć rodzice są zobowiązani do powiadomienie instruktora prowadzącego kurs przed zajęciami. 

Każde dziecko na kursie narciarskim musi posiadać przy sobie numer komórki rodziców.
Dziecko obowiązkowo jeździ w kamizelce, którą po ukończeniu kursu należy zwrócić instruktorowi.
Rodzice są zobowiązani do pozostawienia instruktorowi narciarskiemu swojego numeru komórkowego.

W razie wypadku lub choroby, podstawą do zwrotu za niewykorzystany kurs jest zaświadczenie lekarskie. Aby otrzymać zwrot, informację o zdarzeniu i anulacji kursu, należy przekazać osobiście lub telefonicznie instruktorowi prowadzącemu kurs przed rozpoczęciem zajęć.

Reklamacjom podlegają decyzje instruktora narciarskiego dotyczące zmiany programu narciarskiego, nawet wtedy, jeżeli instruktor narciarski w trosce o bezpieczeństwo klientów osądzi, że istnieje zagrożenie lawinowe lub inne niebezpieczeństwo pogodowe mogące narazić klienta na utratę zdrowia lub życia. Na reklamacje dotyczące Szkółki Narciarskiej Dolomity Tour odpowiedzi udziela bezpośrednio uprawniony instruktor narciarstwa, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników kursu narciarskiego.

Zalecamy wykupienie ubezpieczenia kosztów rezygnacji ze szkółki z przyczyn losowych, koszt orientacyjny około 25 PLN od dziecka. 
Liczba miejsc w Szkółce Narciarskiej "Dolomity Tour" jest ograniczona, prosimy o podejmowanie decyzji w momencie podpisania Umowy. 

Uwaga! Minimalna liczba uczestników niezbędna do otwarcia danego poziomu to 5 osób (poziomy od 0 do 4, Klub Narciarski, Klub Młodego Narciarza, Lady Tour).

KLUB MŁODEGO NARCIARZA - ZOSTAW DZIECKO POD OPIEKĄ INSTRUKTORA NARCIARSKIEGO ! 
Dzieci wpisane do naszej Polskiej Szkółki Narciarskiej mogą, za dodatkową opłatą, brać udział w zajęciach rekreacyjnych Klubu Młodego Narciarza w godzinach od 13.30 do godziny 15.30 - 16.00.

- Lunch w schronisku z instruktorem (wyjątek stanowi miejscowość San Martino di Castrozza – lunch pod opieką rodzica) - należy dać dziecku około 10 € na posiłek dziennie
- Po obiedzie zajęcia i zabawa na śniegu z instruktorem narciarskim do godziny 15.30 - 16.00.
- Cena 70 € za 6 dni płatne na miejscu we Włoszech
- Cena za jeden dzień 30 € płatne na miejscu we Włoszech

Minimalna liczba uczestników to 5 osób !

Poniżej 5 osób cena 350 € za grupę.
W przypadku dzieci z poziomu 0 i 1 (4 i 5 lat) możliwe są jedynie lekcje indywidualne.


LEKCJE INDYWIDUALNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH - DLA KLIENTÓW B.P. DOLOMITY TOUR
Są to zniżkowe lekcje indywidualne tylko i wyłącznie dla naszych klientów, którzy wykupili „pakiet na imprezę turystyczną” w B.P. Dolomity Tour. Lekcje indywidualne są po południu, po godzinie 13, po zakończonych kursach dla dzieci.

Każdy klient B.P. Dolomity Tour spędzający narciarskie wakacje w miejscowości: 
- Falcade - Pinzolo - San Martino di Castrozza - Andalo
otrzymuje Voucher B.P. Dolomity Tour na zniżkowe lekcje indywidualne z których może skorzystać. Lekcji indywidualnych udzielają polscy instruktorzy. Obowiązkowo należy przekazać Voucher instruktorowi narciarskiemu wymienionemu na tym dokumencie. Bez Voucheru B.P. Dolomity Tour uprawniającego do zniżki, polski instruktor nie może udzielać lekcji indywidualnych w cenie zniżkowej.

CENA: 40 € za godzinę lekcji indywidualnej, płatne na miejscu we Włoszech.

Dolomity Tour
Katowice 01.09.2023

soap2day