Wybierz

 
Happy Week


SkiSet

Regulamin Szkółki Narciarskiej "Dolomity Tour"

Szkółka Narciarska “Dolomity Tour” z licencją Polskiego Związku Narciarskiego.

Szkółka Narciarska Dolomity Tour jest prowadzona przez polskich instruktorów z licencją PZN lub MEN lub Ministerstwa Sportu, jest regulaminowo zgłoszona w Urzędzie Prowincji w Trento (Włochy) i spełnia wszystkie normy przewidziane Ustawą Włoską i Polską o wykonywaniu zawodu instruktora narciarskiego. 

1. Zapisy do szkółki narciarskiej z polskim instruktorem prowadzone są wyłącznie i tylko w Polsce przy wykupieniu wczasów narciarskich po uprzednim wypełnieniu Umowy Zgłoszenia. Za kurs narciarski dziecka płaci się w Polsce w momencie dopłaty do całości imprezy, nie ma możliwości zapłaty we Włoszech. W zajęciach Szkółki Narciarskiej Dolomity Tour mogą brać udział dzieci rodziców i opiekunów, którzy wykupili wczasy w Biurze Narciarskim Dolomity Tour. 

2. Zajęcia odbywają się w grupach do 10 dzieci zgodnie z obowiązującym regulaminem. Zajęcia dla dzieci nie jeżdżących w wieku od 4 do 7 lat (poziom Start i poziom Pierwszy) mogą być prowadzone we współpracy ze Szkółką Włoską, wówczas zajęcia odbywają się w bardzo dobrze wyposażonym i bezpiecznym “ogródku” przystosowanym do potrzeb malutkich dzieci lub miejscu przystosowanym dla początkujących narciarzy. Zajęcia są prowadzone przez dwóch instruktorów: polskiego i włoskiego, lub dwóch instruktorów polskich. W przypadku grupy dzieci do 5 kursantów szkoli jeden instruktor polski.

W grupach 2-3-4 (już jeżdżące) jest jeden instruktor polski. 

3. Ilość godzin szkolenia: 6 dni x 3 godziny = 18 godzin tygodniowo. 

4. W trosce o bezpieczeństwo dzieci jak i skuteczność nauczania jazdy na nartach, dzieci są przydzielane przez instruktorów do grup zgodnie z umiejętnościami narciarskimi ocenianymi przez instruktora narciarskiego. Instruktor, po konsultacji z rodzicami, ma prawo zmienić dziecku grupę podczas kursu narciarskiego, o ile w innej grupie jest mniej niż 10 kursantów. Zgodnie z art. 160 w związku z art. 210 lub w związku z art. 211 Kodeksu Karnego, jedynym odpowiedzialnym za szkolenie i bezpieczeństwo dzieci jest instruktor narciarski, w przypadku jakichkolwiek problemów i wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z instruktorem prowadzącym zajęcia. 

Ważne dla rodziców dzieci kursu "START": nie ma możliwości przesunięcia dziecka z "ogródka" do grupy wyższej, albo dziecko już jeździło na nartach albo nie !!! 

5. Rodzice są zobowiązani do obiektywnego i realnego oceniania umiejętności dziecka, i do udzielenia prawdziwych informacji o dziecku. Jeżeli dziecko ma kłopoty zdrowotne lub nie potrafi działać w grupie, to należy obowiązkowo wpisać taką informację na umowie.

6. Zajęcia odbywają się rano od godziny 9.00 lub 9.30 i trwają 3 godziny + 20 minut przerwy na herbatkę. 

7. Rodzice są zobowiązani do punktualności, w przypadku spóźnienia się na kurs  w pierwszym dniu zajęć o więcej niż 20 minut, nie gwarantujemy uczestnictwa w zajęciach, dzieci nie mogą czekać na “spóźnialskich”, rodzice są odpowiedzialni za punktualność dziecka. W sytuacji, gdy dziecko spóźni się na opłacone  zajęcia, nie ma możliwości przedłużania straconego czasu. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.

8. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do osobistego przyprowadzenia dziecka na miejsce zbiórki wskazane przez instruktora prowadzącego zajęcia.

9. Rodzice są proszeni o nie interweniowanie podczas zajęć dziecka, konsultacje z instruktorem są możliwe po skończonych zajęciach, instruktorzy są do Państwa dyspozycji przez 30 minut po zakończeniu kursu. Obecność rodzica w trakcie trwania zajęć (dotyczy malutkich niejeżdżących dzieci) wymaga zgody instruktora.

9. Wszystkie dzieci muszą posiadać kaski, narty i kijki, odpowiedni kombinezon, rękawiczki, skipassy. Wszystkie dzieci muszą obowiązkowo posiadać pełne ubezpieczenie narciarskie AXA wykupione w B.P. Dolomity Tour.

10. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzenia i odebrania dziecka z kursu osobiście o umówionej godzinie. W przypadku rezygnacji z zajęć rodzice są zobowiązani do powiadomienie instruktora prowadzącego kurs przed zajęciami. 

11. Dzieci mogą uczestniczyć w specjalnych zawodach organizowanych prze włoską Szkołę Narciarską (dotyczy wszystkich grup) za zgodą rodziców i prowadzącego instruktora. Zawody dla dzieci są dodatkowo płatne (około 12 Euro) i ta opłata nie jest zawarta w cenie kursu.

12. Każde dziecko na kursie narciarskim powinno posiadać przy sobie numer komórki rodziców.

13. Dziecko obowiązkowo jeździ w kamizelce, którą po ukończeniu kursu należny zwrócić instruktorowi.

14. Rodzice są zobowiązani do pozostawienia instruktorowi narciarskiemu swojego numeru komórkowego.

15. Opłata za kurs musi zostać uiszczona w Polsce. W Polsce rodzice otrzymują skierowanie na kurs narciarski i są zobowiązani do przekazania skierowania instruktorowi narciarskiemu wymienionemu na tym skierowaniu. Kursy narciarskie z polskim instruktorem są tylko dla klientów naszego Biura. 

16. W razie wypadku lub choroby, podstawą do zwrotu za niewykorzystany kurs jest zaświadczenie lekarskie. Aby otrzymać zwrot, informację o zdarzeniu i anulacji kursu, należy przekazać osobiście lub telefonicznie instruktorowi prowadzącemu kurs przed rozpoczęciem zajęć.

17. Zalecamy wykupienie ubezpieczenia kosztów rezygnacji ze szkółki z przyczyn losowych, koszt orientacyjny około 18 PLN od dziecka. 

18. Liczba miejsc w Szkółce Narciarskiej "Dolomity Tour" jest ograniczona, prosimy o podejmowanie decyzji w momencie podpisania Umowy.